Ořezy větví sousedovic stromů: jde to nebo ne?

I když by sousedské vztahy měly být idylické, vždycky tomu tak není. Někteří sousedé jsou zkrátka mrzouti nebo se potkávají dvě stejné povahy, které spolu zkrátka nevychází. I když se po většinu času nemusíte potkávat, může nastat řada sporů, které jinak než osobním setkáním nevyřešíte. Příkladem jsou větve stromů, které přesahují na váš pozemek. Nabízí se otázka, jestli je můžete ořezovat automaticky pomocí motorové pily nebo jestli je zákonem stanoveno, že na to nemáte nárok?

TIP: Máte na zimu dostatek dřeva? Pokud ne, tak vás bude zajímat třeba štípačka na dřevo.

Zákon je bohužel velmi obecný

Přesahující větve stromů na sousedovic zahradu jsou problémem velmi častým a většina lidí neví, jak se v takových chvílích ne má, ale jak se může zachovat. Přece jenom strom není jejich, ale sousedův, ovšem zahrada, kterou větve stromů mohou obtěžovat je jejich.

Člověk se v takové chvíli musí obrátit na zákon, ale ten je v tomto případě velmi nejasný. Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně omezoval výkon jeho práv. Nesmí tedy nešetrně nebo nevhodně odstraňovat větve stromu přesahující na svůj pozemek. Tak praví zákon, ale jak si to tedy přebrat?

Laicky řečeno může každý soused svého souseda obtěžovat do jisté míry, ale tato míra není nikterak definována. Proto se v takovém případě střetem se sousedem asi nevyhnete.

Startujeme společnou konverzací

Ze všeho nejdříve by se tedy mělo přistoupit ke vzájemné dohodě. Startuje se společnou konzultací, kdy se sází na skutečnost, že většina mezilidských vztahů se dá bezkonfliktně vyřešit. Pakliže není nějaká společná, vzájemná domluva na místě, přistupuje se k odstraňování větví.

Hlavně šetrně

Žádný soused by však k tomuto kroku neměl přistoupit s hněvem na srdci. Stromy jsou sice zdrojem problému, ale reálně za nic nemohou. Proto k odstraňování přesahujících větví přistupujte šetrně. Pokud je odstraníte nevhodně, budete sousedovi odpovídat za vzniklé škody.